Takaisin ylös

HUUMETESTAUKSEN VALVOTTU NÄYTTEENOTTO

 Tulostusversio Pysyvä linkki ohjeen hyväksyttyyn versioon

Luokitus: Näytteenotto-ohjeet Yleisohjeet
Versio: 1.6
Tila: Hyväksytty
Laatimispvm: 12.09.2016
Hyväksymispvm: 12.09.2016
Käyttöönottopvm: 13.09.2016

Näytteenotto lääketieteellisin perustein tehtävää huumetestausta varten tulee aina valvoa. Ohje on laadittu käytettäväksi niille terveydenhuollon ja sosiaalihuollon toimipisteille, joissa otetaan huumetutkimusnäytteitä Fimlab Laboratoriot Oy:n analysoitavaksi.

Asiakkaan tunnistaminen
Asiakas kertoo itse nimensä ja henkilötunnuksensa. Lisäksi asiakkaan henkilöllisyys varmistetaan kuvallisesta henkilökortista, tai voimassa olevasta passista tai ajokortista. Jos kuvallista henkilökorttia ei ole mukana tai asiakasta ei voida muulla varmalla keinolla tunnistaa (esim. saattaja, ennalta tunnettu asiakas), näytettä ei oteta.

Asiakkaan ohjaus näytteenottoon
Asiakkaalle kerrotaan, että näyte otetaan valvotusti eli hoitaja on mukana näytteenottotilanteessa WC:ssä. Näin varmistetaan näytteen alkuperä.

Asiakas jättää päällysvaatteet, laukut ja muut irtotavarat WC:n ulkopuolelle.

Virtsanäyte otetaan mielellään aamuvirtsasta tai virtsasta, joka on ollut vähintään neljä tuntia rakossa. Virtsanäytteen saamista ei ole syytä nopeuttaa juomalla.

Näytteen otto ja käsittely

  • Asiakas ja näytteenottaja käyttävät kertakäyttökäsineitä koko näytteenoton ajan. 
  • Näytteenottaja luovuttaa näytteenottoastian asiakkaalle näytteenottotilassa. 
  • Näytteenottaja varmistaa, että näyte tulee rakosta. Jos näytteenottaja ei ole vakuuttunut, että virtsa tulee rakosta, ei ole syytä puuttua näytteen antamiseen vaan ilmoittaa näytteen alkuperän epävarmuudesta tutkimusta pyytävään yksikköön, joka päättää tutkitaanko näyte. 
  • Asiakas antaa näyteastian takaisin välittömästi näytteenoton tapahduttua.

Jokaista pyydettyä tutkimusta varten otetaan oma A-pullo, yksi B-pullo toimii yhteisenä. Jokaisessa pullossa tulisi näytettä olla vähintään 30 ml, yksittäiseen varmistusanalyysiin riittävä näytemäärä on kuitenkin 10 ml/pullo. Näytteet jaetaan tasan A- ja B-pulloihin. Miniminäytemäärän alittavista näytemääristä ja pyydettävistä tutkimuksista on hyvä olla etukäteen yhteydessä laboratorion asiakasneuvontaan.

Sinetöinti
Sinettitarroihin kirjoitetaan
a) asiakkaan nimi
b) henkilötunnus
c) näytteenottopäivä
d) näytteenottajan nimi tai tunnus

Sinettitarra kiinnitetään korkin yli ja osittain nimitarran päälle (joko ATK -pyyntötarra tai käsin kirjoitettu tarra). Atk-tarrassa oleva viivakoodi ei saa peittyä.

Valvotusta näytteenoton suorituksesta tehdään voidaan tehdä pyyntö atk-järjestelmään (atk-numero 499) niissä hoitoyksiköissä, joista käytännöstä on sovittu. Muutoin näytteenoton dokumentoimiseksi täytetään Fimlabin Huumeseulonta -lähete (www.fimlab.fi - Ohjekirja -Lähetteet ja lomakkeet), joka kulkee näytteen mukana.

Näytteen säilytys
A ja B -pullon säilytys ennen analysointia: jääkaapissa (+ 4°C), toimitus Fimlabiin mahdollisimman pian (4 vrk:n kuluessa).
A ja B -pullon säilytys analysoinnin jälkeen: negatiivinen näyte kaksi viikkoa pakastettuna (- 20°C) ja positiivinen näyte 1 kk (- 20°C) Fimlabissa, jollei näytettä (A-pullo) lähetetä varmistusanalyysiin (sairaalan osastot: B-pulloa voidaan säilyttää myös näytteen ottaneessa yksikössä).

Näyte ja Huumeseulonta -lähete lähetetään tai tuodaan Fimlabin näytteitä vastaanottavaan toimi- tai työpisteeseen, jossa varmistutaan sinettien koskemattomuudesta.